veletrh-logo

IFAT 2018


Mnichov, 14. 5.-18. 5. 2018


20. světový veletrh pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářstvíAnalytické přístroje a chemie, Stavebnictví, Ekologie

Veletrh IFAT je nejvýznamnějším odborným světovým veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Všechny důležité výrobní a obchodní společnosti a svazy přijedou do Mnichova na tento světově největší veletrh, který je zároveň místem setkání zástupců environmentální politiky s průmyslem likvidace odpadů. Očekává se opět enormní zájem návštěvníků (minulý ročník navštívilo 129 000 ze 180 zemí). Veletrhu IFAT se účastní rekordních 3 000 vystavovatelů z 54 zemí vystavujících na ploše 220.000m2 (16 hal + venkovní plochy).Kromě samostatných stánků se na veletrhu prezentuje 50 národních společných expozic, mj. z Japonska, Kanady, Norska, Ruska, Španělska, Holandska a také z ČR. Na veletrh je přihlášeno 40 českých výrobců na ploše 1 800 m2.

Oborové členění

 • DOBÝVÁNÍ VODY
 • ÚPRAVA VODY
 • ZPRACOVÁNÍ VODY A ODPADNÍ VODY
 • ROZVOD VODY A KANALIZACE
 • PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
 • ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A RECYKLACE
 • ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z ODPADŮ
 • ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SILNIC
 • ZIMNÍ ÚDRŽBA
 • SANACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ
 • ÚPRAVA PŮDY
 • ČIŠTĚNÍ SPALIN A VZDUCHU
 • SNIŽOVÁNÍ HLADINY HLUKU
 • ZVUKOVÁ IZOLACE
 • BIOPLYN A BIOMASA
 • VĚDA
 • VÝZKUM
 • TECHNOLOGICKÝ TRANSFER
 • GEOTERMIE
Top