veletrh-logo

IFAT 2024


Mnichov, 13. 5.-17. 5. 2024


22. světový veletrh pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářstvíAnalytické přístroje a chemie, Stavebnictví, Ekologie

Veletrh IFAT je největším veletrhem na světě ve svém oboru. Posledního ročníku se zúčastnilo rekordních 3 305 vystavovatelů z 58 zemí na výstavní ploše 260 000 m2 včetně 40 vystavovatelů z ČR. Veletrh IFAT navštívilo rekordních 142 500 odborných návštěvníků, přičemž nebývale vysoký byl podíl zahraničních návštěvníků (45%), kteří přijeli ze 160 zemí světa. Veletrh IFAT reaguje na aktuální potřeby odvětví, spektrum nabídky bylo proto rozšířeno o další důležité obory. Veletrh IFAT je podporován nejvýznamnějšími evropskými odbornými asociacemi.

Oborové členění

 • DOBÝVÁNÍ VODY
 • ÚPRAVA VODY
 • ZPRACOVÁNÍ VODY A ODPADNÍ VODY
 • ROZVOD VODY A KANALIZACE
 • PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
 • ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A RECYKLACE
 • ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z ODPADŮ
 • ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SILNIC
 • ZIMNÍ ÚDRŽBA
 • SANACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ
 • ÚPRAVA PŮDY
 • ČIŠTĚNÍ SPALIN A VZDUCHU
 • SNIŽOVÁNÍ HLADINY HLUKU
 • ZVUKOVÁ IZOLACE
 • BIOPLYN A BIOMASA
 • VĚDA
 • VÝZKUM
 • TECHNOLOGICKÝ TRANSFER
 • GEOTERMIE
Top